Olje- og kjemikaliebestandig

Oljyn ja useiden kemikaalien kesto

Olje- og kjemikalie-bestandig

Sievi’s såler kan utsettes for olje og mange kjemikalier uten å ta skade. Sievi-skoenes oljebestandighet fyller kravene i henhold til standard EN ISO 20345:2011.