Engangshansker

Engangshansker kan av hygieniske årsaker kun kjøpes i uåpnede kartonger. Når du kjøper kartonger fremgår antall hansker per kartong nederst i produktinfo på hvert produkt.